כל הפרוייקטים

כאן תוכלו למצוא את כל הפרויקטים של בית הספר.

  • מעורבות חברתית

    התכנית החדשה מחייבת כל תלמיד להכנס למסלול של התנדבות תלת שנתית מכיתה י' ועד יב'. התלמיד בוחר את מקומות ההתנדבויות שלו. בסוף התהליך התלמיד יהיה זכאי לתעודת בגרות לימודים. תלמידים שירחיבו את טווח ההתנדבות שלהם יהיו זכאים גם לתעודת בגרות חברתית. מסלול חובה שבסופו יקבלו התלמידים תעודת בגרות לימודית: כיתה י - 30 אישי - 30 קבוצתי. כיתה יא - 30 אישי כיתה יב - 30 אישי מסלול מורחב שבסופו יקבלו התלמידים גם תעודת בגרות חברתית מחייבת את התלמיד לתרום 60 שעות שנתיות בכל שנה.